Šifra č.1

Stanoviště č. 1 (start)

Výsledkem zadání je jedno slovo, které nám přinesete na papírku ukázat, a za odměnu dostanete informaci o umístění stanoviště č. 2.

K vyluštění nezbytně potřebujete další informace. Ty najdete na chodbách v 1. a 2. poschodí této budovy. Jsou dobře viditelné a označené logem hry. Musíte ovšem dodržovat následující pokyny:

V každém patře se smí vyskytovat pouze jeden člen týmu (v jednom okamžiku). Nesmí používat (ani mít při sobě) žádné pomůcky (ani komunikační). V zásadě nesmí dělat nic jiného než chodit a dívat se. Přesné pokyny vám byly dány před otevřením obálky, prosíme dodržujte je, ať nezkazíte hru sobě ani ostatním.

L L P P P F F
R L L L L P P J D F F F F F F F F F F F
L L L L L G A E F F F F K K F F
R R R P I U C W S H H H K J
I M M E R E S I B H
Y E D A C Q H I T M
M C C W E I G
N T B Z O O
N S D O Z
N
X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Štulec, Hudečka, Ždánidla, Vizáb, Klinka, Vel. Zvon, Myšenec, Pelechovka, Kleštěnec, Maleník, Hanslovka, Vel. Bůrek, Lavičná, Jezvinec, Svíb