Šifra č.7


Komentář pořadatelů:
Trochu neplánovaně nejtěžší šifra hry. Původně jsme chtěli jako cílový úkol mít jen nějakou zábavnou hříčku s koledami, které se tímto stávají už tradiční úlohou Kocouří procházky. Z původně nevinně vyhlížejícího Sopťova nápadu se postupně vyvinula regulérní šifra, tak ji nebudeme kazit případným zájemcům o luštění. Výsledkem je samozřejmě cílové heslo. Dobrou chuť!