Otop Prostřední opět přišel o pár okamžiků pozdě

(O putování orienťácké pětice opakovaně přemožené organizátory podniku O Pět, oblíbenými písmeny O P oslavně popsáno)
O páté očekáváme představitele osvěty. Přisvištěl odshora po oceli, pokynul, oslovení přednesl. Ohromení posluchači odpověděli pokřikem, odu pěli oslavnou. Poté O Pět okamžitě propuklo.
Otvíráme připravenou obálku, přemýslíme. Obratně povyměnujeme obrázky pexesa, odcházíme pryč okolo předhradí.
Objevujeme plameny osvětlené podzemí. Oh, poklad! Otáčíme patvary, opisujeme písmenka, opět patvary obracíme. Přichází okamžik prozření, odcházíme.
Příhody obousměrného provozu opakovaně prožíváme, odhalujeme písmenka. Opis polohy objeven, pokračujeme.
Obchodní pevnosti ohavně přeplňují okolní prostor. Obrázky planet odolávájí pokusům o připodobnění orientačnímu plánu. Och, přichází ostudný průšvih. Odhodlaná pětice ohromnou pílí osud překonává, obskurní podobnost odhaluje. Poběda!
Opakovaná písmena O PET odezíráme pohodlně, odbíháme poklusem.
Osud přináší osmisměrku. Pozor! Osudová, předpovídaná osmisměrka potěšila oko pozorovatelů. Odhalujeme podobnost orientace příslovců, omalováváme pastelkou obrysy písmen. Opouštíme polehávající oponenty, prohlížíme obzor potemnělý.
Obvykle přímočaří orienťáčtí pobíhači obcházejí páchnoucí oplocené pozůstatky odpadků posbíraných okolními popelnicemi.
Obhlížíme pár osvícených prázdných obalů pitiva. Odignorováváme provazy, ozátkování, patvary. Oslavujeme počty opakování pochutin. Opět pokračujeme.
Orosené ponožky osvěží poutníka. Odbočku přecházíme, obloukem prodíráme ostnatý porost.
Organizátor podává označený pytlík, opodál první ohlášení protivníci. Opatrně prořezáváme otvory, páskou olepujeme, provázkem ovazujeme. Posíláme odvážné plavidlo ohrozit pramici, o pověstné ochlupení prohráváme. Podruhé objíždíme palubu obloukem. Potřetí ovládáme plavidlo, orgovská pramice otřesena podléhá! Ovace probouzí okolí. Přešťastni odcházíme první.
Přichází okamžik pravdy. Ošklivý poletující oválný předmět odolává pokusům o přečtení. Obsazujeme posedy, osvětlením předčítáme otočené prvky. Ospalost přichází, oponenti přichází. Obtížný problém. Opozděná přibližně o půlhodinu ovšem přichází orgovská pomoc. Opakování připomenuté otázký pomáhá, očíslováváme plyny. Opouštíme proklaté osvětlené pracoviště.
Obsazujeme pohostinství. Omrzlý plast obdržíme. Perník, ogrilovany párek - obzvláštní pochutnání. Ohříváme plast, obvyklým potížím odoláváme pílí. Odhalujeme přesypání, otvory přečteny. Oponenti probíhají okolo poklusem, och prvenství odváté...
Poté objevujeme pohádkově osvětlené polesí. Osvědčený posluchač okamžitě předčítá opsaná písmena. Odhodlaně postupujeme ochutnat pramen.
Ovšem Přidavači opodál překládají obdrženou pohádku. Oživeni přidáváme objevné postřehy. Obdivuhodně použitý obyčejný prstoklad! Oblíbené poluštěníčko.
Opět první! Orgovské přivítání. Obsazujeme posezení, obrázky prozkoumáváme. Okolo probíhají oponenti Přidávači obcházejíce postup orgů, pokřik obligátní předvedou. O pět okamžiků pozdějí odbíhame pro osvětu příští.
Och, prachbídná obyčejná početní obludnost. Pokus o přiblížení odvážně přímým orientovaným poklusem. Objevujeme Přidávače opožděné pomalým obcházením. První! Ovšem patnáctka! Ošklivé plovoucí okousané potraviny odrazují pohledy, očkem pozorujeme obdobně paralyzované ospalé protivníky. Odcházíme postupně opálit prokřehlé oudy. Pupenec ohřívá, postupně ovšem přemýšlení otupuje. Pomoc orgovskou prošviháváme omylem proklatým, oponenti Přidávači odešli. Pokořeni odcházíme, poučeni, odhodláni příště Osudem projít.
Obzvláštní pochvalu orgům posíláme, ooobrveliké poděkování!!!